lørdag 3. desember 2022

Festung Ehrenbreitstein, Rheinland-Pfalz, Germany

 


Festung  Ehrenbreitstein

Dagens festning i Koblenz heter Ehrenbreitstein og ble første gang bygget opp rundt 1672. 1799 ble den rasert og bygget opp igjen i 1816. Etter Gibraltar er dette Europas største festningsverk. Den ligger strategisk plassert med utsikt over elvene Rhinen og Mosel og ikke minst byen Koblenz med det berømte monumentet Deutsches Eck. Festningen ble bygget for å kunne forsvaret Koblenz etter gjentatte angrep fra Frankrike.

I 1672 brøt det ut en ny krig mellom Frankrike og Tyskland. I 1794 ble Koblenz enda en gang okkupert at franske soldater og de forsøkte å få kontroll over festningen Ehrenbreitstein tre ganger uten hell. Da det ikke lykkes ble festningen totalt beleiret i et helt år. Da var det slutt på mat og vann og forsvareren måtte overgi seg. I 1799 var festningen i hendene på den franske hæren.  

I 1801 ble det undertegnet en ny fredsavtale (Lunéville-traktaten) og dermed ble grensen mellom Frankrike og Tyskland lagt midt i Rhinen. Frankrike i vest og Tyskland i øst. Før overleveringen av festningen til Tyskland forsøkte Frankrike å ødelegge den slik at Tyskland ikke skulle kunne overta et så solid festningsverk bare noen meter fra grensen. Ødeleggelsene ble heldigvis aldri fullført.


 Deutsches Eck
("Det tyske hjørnet")

I 1815 ble Rhinland og områdene rundt Koblenz en prøyssisk provins og en viktig del å forsvare for den prøyssisk hæren. På grunn av nærheten til Frankrike ble forsvarsverkene rundt Koblenz forsterket. Dermed ble Festung Ehrenbreitstein en viktig del av dette forsvarsverket og i perioden frem til 1890 var det 1.200 soldater fast stasjonert her. Amsterdam Rijksmuseum har bevart en samling av gamle kart og bilder fra denne perioden som viser at festningen i areal var omtrent like stor som hele datidens Koblenz.

Under 1. verdenskrig ble festningen brukt som militært hovedkvarter. Etter at krigen var over var den politiske holdningen i Europa "aldri mer krig" og festningen skulle derfor nok en gang ødelegges som et signal om evig fred. Det var den amerikanske generalen Henry Tureman Allen som forhindret dette ved å beslaglegge hele anlegget for å kunne etablere et amerikansk brohode og hovedkvarter for okkupasjonen av Rheinland. I 1923 ble festningen enda en gang overlatt til den franske hæren. 

Under 2. verdenskrig fungerte den som et bombesikkert oppbevaringssted for arkiver og kulturgjenstander, men den inneholdt også en samling av hemmelige luftvernkanoner og militært beredskapsmateriell. Etter 2. verdenskrig ble den først brukt av den franske hæren før den ble overlevert til den tyske delstaten Rheinland-Pfalz

I dag brukes den som et historisk ungdomsherberge. Det er flere restaurant, museum og fortsatt et bombesikkert arkiv innenfor murene. Fra 2002 har den stått oppført på UNECO verdensarvliste og fra 2011 ble Festung Ehrenbreitstein  en del av en stiftelse som bl.a. sikrer midler for fremtidig vedlikehold.