lørdag 18. juni 2022

Gamla hamn, Fårö, Gotland, Sweden


Den gamle havnen på Fårö ble isolert fra havet allerede på 1300-tallet, men det stemningsfulle gamle havnebassenget finnes fortsatt - nå som innsjøen Farnavik. Hele området rundt Gamla hamn er blant de best bevarte eksempelet på en gammel havn fra denne tidsperioden på Fårö.

Like ved det gamle havnebassenget finnes restene etter St. Olofs kapell med tilhørende viking graver. St. Olof var svenskenes navn på Olav Haraldsson - bedre kjent som den såkalte Olav den hellige. Han var også kjent som Hellige Olav, Sankt Olav og Olav Digre. 


Den norske kongen Olav Haraldsson kom til Gotland for å kristne øyboerne. Han landet da i Gamla hamn på Fårö hvor han fikk satt opp et lite kapell til ære for seg selv. Han steg i land i begynnelsen av 1000 tallet og stedet der han tog sitt første skritt på øyen ble etter dette kalt St. Olofsholm. 


Olav den hellige var en brutal norsk konge, men han ble like vel regnet blant de mest populære vikingkongene i Skandinavia. Han falt i slaget på Stiklestad i år 1030 og ryktet sier at han ble gravlagt i Nidarosdomen. Han spilte en avgjørende rolle i forbindelse med kristningen av Norge og han regnes også som grunnleggeren av den svenske kirken, der han ofte er avbildet med både kristne og muslimske symboler - og som regel med en stridsøks - i flere svenske kirker.


Olav Den hellige hadde en navnebror som het Olav Haraldsson Geirstadalf. Han var sønn av Harald Hårfagre og konge av Vestfold. Han fikk videre en sønn som het Trygve Olavsson og da har du sikkert allerede gjettet at sønnesønnen til Olav den hellige het Olav Tryggvason. Hans søster ble gift med Erling Skjalgsson fra Sola i Rogaland - som igjen ble drept av skalden til Olav den hellige under et sjøslag i Boknafjorden. Minnesteinen etter Erling Skjalgsson stod frem til 1864 ved Breiavannet i Stavanger. Nå står den på Stavanger museum. I Trondheim står det en 18 meter høy statue av Olav Tryggvason midt på torget. Den ble reist i 1921, men ….. den norske kongesagaen er jo egentlig en helt annen historie


I dag er restene etter kapellet Olav den hellige fikk bygget ved Gamla hamn bare en knapt synlig steinhaug. Rundt den gamle kirken er det 17 markerte graver fra vikingtiden og i sjøen like utenfor står den berømte rauken «Hunden» - som forøvrig er den mest kjente rauken på Gotland…