søndag 19. juni 2022

Närsholmen, Gotland, SwedenDen lille landsbyen När ligger helt på sørøst kysten av Gotland og var i utgangspunktet et avgrenset tettsted på ca. 75 mål. Bebyggelsen ligger rundt en middelalderkirke fra 1200 tallet. Ved siste folketelling i 2010 var bygdens areal skrumpet til 20 mål, fortsatt konsentrert rundt den gamle kirken. 

Like ved ligger Närsholmen som er et stort vernet område med et kjent fyr som landemerke, et avgrenset og fredet område for trekkfugler og et helt atypisk savanne lignende landskap.Havstekningen utenfor Närsholmen var lange utsatt for svært mange skipshavari. I 1871 ble det derfor bestemt at det skulle bygges et nytt fyr ytterst på neset og da dette fyret stod ferdig året etter ble det en betydelig nedgang i antall havari. I tillegg til fyret ble det bygget et våningshus og noen uthus slik at fyrvokteren kunne livberge seg her ute. I 1875 ble det bygget en steinmur rundt husene slik at det også var mulig å holde orden på noen få husdyr. I 1881 fikk de til og med en egen brygge slik at det var kunne komme ut på fiske.


Selve fyrtårnet er 16 meter høyt, laget av støpejern og har en rekkevidde på 16,5 nautiske mil ut til havs. I dag er hele fyr anlegget og områdene rundt varig vernet som  naturreservat.