tirsdag 21. juni 2022

Riddarholmen, Stockholm, Sweden


Riddarholmen er Stockholms historiske kjerne med bebyggelse fra flere tidsepoker. Riddarholmskyrkan ble bygget på 1300 tallet som en del av et fransiskaner kloster. Den ganget het Riddarhlmen Gråmunksholmen. Under kong Gustav Wasa regjeringstid ble alle kirkens verdier konfiskert av staten i et forsøk på å bryte opp kirkens makt. 

På 1600 tallet var Sverige blitt en stormakt i Norden og vesentlige verdier bl.a. fra kirkene ble fordelt fra staten til den svenske adelen. I denne perioden skiftet og holmen navn fra Gråmunksholmen til Riddarholmen. På 1700 tallet ble hele holmen overtatt av staten og i denne perioden ble det satt opp flere bygg som skulle romme statlige organisasjoner. 

Riddarholmen ligger der Mälaren renner ut i sjøen og dermed ble den også en havn for datidens dampbåt trafikk. Rundt 1960 ble den gamle kain bygget om til rekreasjonsområde. I dag er det over 1.200 personer som har sitt daglige arbeid innenfor Riddarholmen - i hovedsak ansatte i domstolverket.