tirsdag 29. september 2015

Messinastredet & Capo Pelero


Capo Polero ligger like nord for Messina (Sicilias 3. største by) og like sør for det smaleste punktet i Messinastredet - dette sagnomsuste sundet som skiller Sicilia fra det italienske fastlandet. Messinastredet er bare drøyt 3 km. bredt på det smaleste punktet. I gamle dager var dette innenfor en avstand av hva en god bueskytter kunne skyte en pil og derfor valgte de fleste sjømenn å gå midt ute i sundet for å unngå angrep fra aggressive pirater. På grunn av den spesielle formasjonen på landet dannes det sterke malstrømmer mellom flo og fjære. Når man tenker på at de på denne tiden ikke kjente til at det var månefasene som skapte tidevannet var det kanskje lett å forklare de farlige strømmene med at det var her det farlige sjøuhyret Kharybdis holdt til. Dette var det samme sjøuhyret Homer skriver om i sin beretninger om Oddyssevs.

Byen Capo Polero ser nesten ut som en blanding av en stor Kardemommeby og en skikkelig sjørøverby. Nord for byen ligger det en stor sandstrand som er flittig i bruk på sommeren. Det som derimot fanger oppmerksomheten er det ene av de to enorme høyspentmastene som står der ute på denne stranden. Dette var tidligere en viktig energiforsyning til Sicilia. I dag er linjene erstattet av en sjøkabel, men mastene - som også er fredet - står igjen som en slags portal på begge sider av Messinastredet.

I 2005 var det store planer om å bygge bro over Messinastredet. Målet var å binde sammen Sicilia med resten av Italia. Med et brospenn på ca. 4 km ville det den gang ha blitt verdens lengste hengebro. Til sammenligning ville det ha blitt et brospenn som var over dobbelt så lang som Øresund broen mellom Sverige og Danmark. Rent teknologisk blir løsningene bare bedre og bedre for hver revisjon av planene, men de utfordringene som kommer av de sterke vindene og ikke minst de store seismiske aktivitetene i dette område er fortsatt ikke løst på en forsvarlig måte. Hele det italienske fastlandet beveger seg nemlig nesten 2 cm mot øst hvert år. Derfor går det fortsatt faste ruter med bilferger og hurtigbåter over til fastlandet.