fredag 4. august 2023

Mosterhavn, Bømlo, Vestland, Norway

«Tora Mosterstrong» står i Mostraparken på Bømlo.

Mosterhavn ligger  i Bømlo kommune i Vestland fylke. Tidligere var dette et knutepunkt for hurtigbåtene mellom Bergen og Stavanger. I dag er båtrutene nedlagt og erstattet av bro til Stord og en undersjøisk tunnel sørover til Rogaland. 

Den store lokale kulturformidleren - Bømlo Teater - setter i 2023 opp musikalen «Kristina av Duvemåla» som er skrevet av den svenske forfatteren Velhelm Moberg. Musikalen som bygger på denne historien om de svenske småbøndene som utvandret til Amerika er skrevet av Benny Andersson, Bjørn Alvaeus (begge kjent fra ABBA) og forfatteren Rolf Rudolfsson. Oppsetningen er med 23 musikere og over 70 skuespillere - og de aller fleste av disse er lokale amatører. Tidligere oppsetninger i amfiet er bl.a. en versjon av Johannes Hegglands teaterstykke «Kristenkongane på Moster».

For det er tre av de kjente vikingkongene (eller «kristenkongene») som har satt sine spor på Moster. Den første som gikk i land her var Harald Hårfagre (850-930). Harald Hårfagre fikk 20 sønner med kvinnene og treller han traff på sin vei. Erik «Blodøks» var en av disse. Da Harald Hårfagre var omtrent 70 år gammel fikk han enda en sønn med en kvinne som het Tora Mosterstong. Denne sønnen fikk navnet Håkon (senere  kalt «den gode»). Tora Mosterstrong var fra Moster og i dag står det en bronsestatue av henne i Mostraparken i Mosterhavn. Som om det ikke var nok er det og opprettet en egen «Tora Mosterstrong pris» - en pris som deles ut til en kvinne som har vist en stor vilje og evne til en positiv samfunnsinnsats.

Olav Trygvason vokste opp i Novgorod Oblast i Russland, like sør for dagens St. Petersburg. Ifølge Snorre Sturlason var Moster det første stedet Olav Trygvason (960-999) gikk i land da han i år 995 kom for å kreve kongsarven og for å kristne Norge for første gang. Han var den andre kongen som kom til Moster. Snorre skrev at kirken på Moster ble bygget av Olav Trygvason i år 995. Lenge mente man derfor at dette måtte være Norges eldste kirke. Nå vet man at kirken ble bygget på 1100 tallet - så om den ikke er den eldste i Norge så er den i alle fall blant de eldste kirkebyggene i Norge. Selv om Olav Tryggvarson ikke bygde landets første kirke så fikk han i alle fall æren for å ha grunnlagt Trondheim.


Steinkirken i Mosterhamn har kvadratisk kor og rektangulært skip. Ikke alt er originalt fra 1100 tallet. Innvendig er det ornamenter rundt koret og veggmalerier fra 1600 tallet. Kirkeklokkene er fra middelalderen og prekestolen er fra 1637. Allerede i 1874 overtok Fortidsminneforeningen ansvaret for vedlikehold av kirken. 


Olav Trygvason bygde altså ikke landets første kirke, men han var den første norske kongen som preget landets mynter med sitt eget bumerke. Han fikk derimot ikke den sortien som Snorre beskriver - nemlig at Olav Trygvason døde under en heroisk kamp i sjøslaget ved Svolder. Han ble ikke drept i kamp - han begikk selvmord ved å kaste seg i sjøen fra skipet «Ormen Lange» og druknet seg da han innså nederlaget i slaget mot danskekongen Svein Tjugeskjegg. 


I 1024 kom den tredje kongen til Moster. Det var Olav «den hellige» Haraldsson (993 - 1030). Han kristnet Norge for andre gang og befestet kristendomen som rikets religion da han avholdt det første Mostratinget samme året. Olav Haraldsson slo seg sammen med jomsvikingene som kjempet for Sigurd Tjugeskjegg. Olav Haraldsson falt i slaget på Stiklestad i 1030 - i et vikingslag som sannsynligvis ikke var så spektakulært som det er fremstilt i ettertid. Jomsvikingene var kjent som datidens brutale leiesoldater og de sloss for den som betalte best - enten det var i sølvpenger, landområder, slaver, trellkvinner eller jarletitler.


Det er en viss historisk kobling mellom Olav Trygvason og Olav Haraldsson. Den koblingen heter Erling Skjalgsson (975 - 1027). Han var konge på store deler av Vestlandet og svoger til Olav Trygvason. I et sjøslag mot Olav «den hellige» Haraldsson i Boknafjorden utenfor Stavanger var Erling Skjalgson den siste som stod igjen og da ble han hugget ned av Aslak Fitjeskalle - som var en av Olav Haraldsson sine hirdmenn. Det var da Olav «den hellige» Haraldsson visstnok skal ha sagt «nå hogg du Norge ut av min hånd»

Moster Amfi


Moster Amfi er bygget på en gammel kalkgruve som var i drift i middelalderen. Man antar at det var Augustinerklosteret på Halsnøy som stod for gruvedriften. Dette klosteret ble bygget på 1100 tallet og ligger i Sunnhordaland på sørsiden av Hardangerfjorden. Kalkproduksjonen vokste år for år helt frem helt til starten av første verdenskrig og i denne perioden var kalkbrenning en stor industri i Mosterhavn. Den siste kalksteinen ble tatt ut på slutten av 1960 og etter noen år uten aktivitet ble dagbruddet omgjort til et utendørsamfi med sitteplass til 1.200 tilskuere - og som nå omtales som en av Europas fineste utescener.


En av de to mest kjente personene som kommer fra Mosterhavn i vår tid er musiker og multikunstneren Kenneth Sivertsen. Han døde bare 45 år gammel, på julaften 2006. Han var en periode partner og kjæreste med artisten Herborg Kråkevik. Den andre personen er fisker og forfatter Birger Røksund som døde i 2001. Har har skrevet 18 bøker og diktsamlinger med lokale tema. Han bodde hele sitt liv langs Røyksundkanalen. Denne kanalen er den naturlige vannveien som går tvers over Bømlo og dermed skiller Moster fra resten av øygruppen.