torsdag 3. august 2023

Haaheim Gaard, Tysnes, Vestland, Norway

Historien sier at Haaheim Gaard har vært bebodd helt fra "tiden før vindene skilte lag, den gangen natt var dag og dag var natt - og trollene herjet i Njardarlog". Det var visstnok på denne tiden et av trollene forvillet seg over fra Uggdalsdalen for å skritte over Dalselven. Trollene tålte ikke vann for da ble de til stein så trollet tok fart for å hoppe over elven, men hoppet var så langt at han landet langt oppe i dalsiden på den andre siden - helt opp mot Haaheim. Her er det i dag fortsatt et fotspor etter dette trollet. Det stedet kalles Jørgaføte  -  fordi troll heter jørg på den lokale dialekten.

I middelalderen lå Haaheim Gaard på det som i dag heter Aino, men under svartedauden (fra 1346 til 1353) ble den gården liggende øde og forlatt. Navnet Haaheim betyr "stedet som ligger høyt oppe" eller "stedet for de som tjener gudene".

Rundt 1500 ble det igjen liv på Haaheim. I starten var det to klyngetun. Den ene tunet tilhørte Mowatt familien og den andre tilhørte Rosenkrantz familien. Begge disse hadde tilknytning gårdsdrift på det eldgamle tingstedet Onarheim som ligger på sørsiden av Tysnes. Tingstedet på Onarheim regnes som det eldste på Vestlandet.  På 900 tallet flyttet Olav den gode tinget til Gulen i Sogn.

I historiene om familiene Mowatt og Rosenkrantz har det opp gjennom tidene vært noen giftemål og medgifter som gjorde friertoktene enkle, men hele eier situasjonen noe uoversiktlig. De greide nå i alle fall å bygge en felles steinmur de kunne gjemme seg bak når de skulle drive krypskyting på hjort med pil og bue - og det var visstnok en medvirkende årsak til at hjorten nesten ble utryddet på Tysnes - blir det påstått…. 

Ved det gamle klyngetunet Haaheim står fortsatt den urgamle fallos steinen som i førkristen tid ble brukt til ofring for å sikre seg rike avlinger. Den blir plutselig synlig hvis du går gjennom «Fallos labyrinten» like ved hotellet.

I begynnelsen av 1700 tallet ville Rosenkrantz familien bygge et baroni og det krevde mye kapital. Ludvig Holgersen Rosenkrantz kjøpte da hele Rosendal på sørsiden av Hardangerfjorden og startet byggingen av det kjente baroniet. Rosenkrantz tunet på Tysnes ble derfor solgt ut til Haaheim slekten. I 1886 startet man flyttingen av Haaheim til et nytt tun. Først ble løen flyttet og deretter hovedhuset. I 1907 var helle flytteprosjektet ferdig. 


Haaheim slekten har drevet gårder i over 300 år og har alltid vært kjent for å være gjestmilde. Etter en omfattende restaurering begynte man på nytt å ta imot turister. Her kan man sitte i kulturhagen  og nyte roen i et av Norges minste hotell - eller man kan trekke seg tilbake til egne dame eller herre salonger med utsikt til solnedgangen. Og hver sommer arrangeres det intimkonserter med musikalske verdensstjerner på Haaheim Gaard. Spør du den musikkinteresserte innehaveren - Torstein Hatlevik - om han vil synge litt så får du både en mini opera og en god historie med på kjøpet….