tirsdag 1. juli 2008

Trondheim
Trondheim trenger vel neppe noen nærmere forklaring, bortsett fra at de fleste trøndere fortsatt tror at de bor i landets første hovedstad. Muligens landets første geistelige hovedsete i perioden fra 1152 til 1533. Noe av årsaken til dette sies å være at Olav den Hellige falt ved Stiklestad, men det var nok Avaldsnes i Rogaland og ikke Trondheim som var landets første politiske hovedstad. Her strandet også Torfinn Karlsefni etter ferden fra Leiv Eiriksson i Vinland, Håkon Håkonsen bodde her før han flytte til Bergen i 1217.

I Trondheim finner du Nidarosdomen, Nidelven, Munkholmen, Musikkhistorisk Museum på Ringve, NTNF, SINTEF, Rosenborg, Olavshallen, Stiftsgården, Singsaker og mange trivelige innbyggere....