tirsdag 1. juli 2008

Trondheim
Trondheim trenger vel neppe noen nærmere forklaring, bortsett fra at de fleste trøndere fortsatt tror at de bor i landets første hovedstad. Muligens landets første geistelige hovedsete i perioden fra 1152 til 1533. Noe av årsaken til dette sies å være at Olav den Hellige falt ved Stiklestad, men det var nok Avaldsnes i Rogaland og ikke Trondheim som var landets første politiske hovedstad. Her strandet også Torfinn Karlsefni etter ferden fra Leiv Eiriksson i Vinland, Håkon Håkonsen bodde her før han flytte til Bergen i 1217.

Bakklandet i Trondheim er det området som ligger langs østsiden av Nidelva, mellom Bakke bru og Vollafallet. Her var det en engang et tegglverk og båtbyggerier langs elven. Dette området regnes også som Trondheims første forstad. Det meste av bebyggelsen er fra 1600 tallet. Dette området var ikke med i de omfattende tegningene som byplanlegger Johan Caspar de Cicignon's presenterte for "resraurering av gamle Trondhjem" og det resulterte i at bebyggelsen ble satt opp litt mer tilfeldig - og kanske i tråd med den gamle bebyggelsen som allerede var vanlig i resten av Trondheim. Bakklandet var et typisk arbeiderstrøk og de fleste husene var små.

Tidlig gikk trafikken over broen ved Elgseter, men etterhvert ble det bygget en ikonisk ny bro ("Gamle bybru") I 1960 ble det foreslått en omfattende rassering av bydelen for å gi plass til en ny og moderne innfartsåre til Trondhjem. Dette resulterte i omfattende protester og aksjoner blant beboerne. I 1979 ble derfor disse planene skrinlagt. 

En kuriositet i Trondhjem er sykkelheisen "Trampe" fra 1993. Den ble ombygget og gjennåpnet i 2013 - et genialt konsept. Intillegg finner du Nidarosdomen, Nidelven, Munkholmen, Musikkhistorisk Museum på Ringve, NTNF, SINTEF, Rosenborg, Olavshallen, Stiftsgården, Singsaker og mange trivelige innbyggere....