onsdag 15. mars 2006

VolterraPå ca. 600 meter over havet, mellom elvene Bra og Cecina, ligger den gamle festningsbyen Volterra. I områdene rundt byen finnes det flere store alabast forekomster. I tillegg er byen godt kjent for sine mineralske kilder. Like i nærheten ligger også den svovelholdige innsjøen Monterotondo, koppergruvene i Coparciano og badene i Montecatini. Rike naturforekomster har altså gitt et godt livsgrunnlag for befolkningen og byens utvikling. I sin storhetstid var Volterra en av de mest betydningsfulle byene i "De tolv staters forbund". Det er gjort mange arkeologiske funn fra Etruskerne og mye av dette er samlet i flere kjente museum. De rike arkeologiske funnene fra denne perioden har også gjort Volterra godt kjent blant de som studerer Etrusker perioden i Europa.


Volterra har en mer enn 3.000 år gammel historie og er unik i den forstand at det finnes historiske funn fra hele denne lange perioden. Volterra var også en av de betydeligste etrusker byene i "De 12 staters Forbund". Andre viktige byer i forbundet var San Gimignano, Tarquinia, Arezzo, Perugia, Vetolonia, Populonia, Pisa og Fiesole. Etruskerne kalte byen Felathri, mens romerne kalte den Volaterrae.