onsdag 15. mars 2006

Vernazza

Vernazza er nok den mest kjente av de 5 byene. Den er også den travleste i høysesongen. Byen ble grunnlagt allerede i de 1. århundre og har lange maritime tradisjoner. Byen var nok i sin tid den mest velstående og husene ned mot havnen bærer preg av fordums rikdom.
Vernazza er den eneste av landsbyene i Cinque Terre som har en naturlig havn. Havnen ligger der Vernazza elven en gang munnet ut i havet. Denne elven er i dag en overbygd kanal. Bygningene var opprinnelig plassert på innsiden av klippen og dette gjorde at de som kom inn fra havet egentlig ikke kunne se hvor stor byen var før de var helt inne i havnen. En smal passasje førte deretter videre inn til den gamle byen. I dag ligger havnen lett tilgjengelig og den kan også benyttes som godværshavn for mindre lystbåter. På vinteren er derimot havnen steng da moloen på noen meter ikke greier å skjerme for bølgene. Husene er klassiske tårnhus etter samme byggeskikk som i Riomaggiore, Manarola og Monterosso, men disse bærer flere utsmykninger og er ofte utstyrt med både portaler og ornamenter. Vernazza er kanskje den mest spesielle byen på Cinque Terre og den har gjennom flere år blitt markedsført som den største attraksjonen i nasjonalparken. Dette er nok en medvirkende årsak til at de trange bygatene kan virke noe overfylte med mennesker. Hele byene er på en måte konsentrert om den lille plassen nede ved havnen og det er her du skal tilbringe tiden mens solen går ned i havet. Utsikten fra turstiene på begge sider av byen er også overveldende.