torsdag 16. mars 2006

Cinque Terre
I nasjonalparken Cinque Terre ligger det 5 små landsbyer. Navnet kommer av at Cinque betyr 5 og Terre betyr landsbyer. Området er virkelig verd et besøk, men ikke spring gjennom landskapet. Ta deg tid til å nyte alle opplevelsene - både i og mellom disse byene.Cinque Terre er nok den best bevarte nasjonalparken rundt hele Middelhavet. Dette skyldes at det av både historiske og geomorfologisk forhold har vært forbud mot utbygging i området. Det største fremskrittet var nok at byene ble knyttet til jernbanen. Utbyggingen var ganske krevende og mye av banen går i tunneler og under overbygg. Delvis for å skjule, men mest for å unngå ras fra de bratte fjellsidene. Området er nesten fritt for bilveier og med unntak av Monterosso, Riomaggiore og delvis Corniglia, er landsbyene også helt bilfrie. Hovedveien går gjennom Val di Vara - på baksiden av fjellene. Her må du altså enten gå på de gamle eseltråkkene eller ta lokaltoget når du skal bevege deg mellom disse byene.


Det er egentlig påfallende hvor mange av husene i dette området som er bygget med murer mot havet for å kunne forsvare seg. Dette skyldes at man i tidligere tider ofte ble angrepet av både vikinger og muslimske pirater. Det påstås også at alle de lyshudete, blonde og rødhårete innbyggerne nok har aner tilbake til vikingtiden. Alle byene var i utgangspunktet kun tilgjengelige fra sjøsiden eller via de gamle eseltråkkene som var en del av Via Roma - hovedveiene som alle førte til Roma. Disse eseltråkkene har blitt vedlikehold gjennom generasjoner og benyttes i dag som turveier mellom alle byene. I gamle dager var det gårdskonene som vedlikehold veiene, mens mennene var på fiske. I dag er vedlikeholdet overtatt av nasjonalparken og for å hjelpe på finansiering av dette, må man i dag betale en liten avgift for å benytte turveiene.