tirsdag 25. juli 2023

Fjæreheia Amfi, Agder, Norway

Fjæreheia Amfi i Grimstad er en unik scene som det knapt finnes maken til i hele landet.  Opprinnelig er amfiet et nedlagt steinbrudd der det tidligere ble tatt ut en spesiell og relativt sjelden rød granitt. 

Denne røde granitten var ekstra attraktiv, og lett å bearbeide. Siden 1870 årene hadde den blant annet vært brukt til dekorative innslag i Trefoldighetskirken i Arendal og i To-tårnskirken i Skien. Steinen som var tatt ut ble og brukt i den norske gjenoppbyggingen etter krigen.

Under 2. verdenskrig hadde arkitekter og kunstnere en ambisjon om at det tyske folket skulle la seg begeistre i omgivelser preget av blant annet den røde granitten fra Fjæreheia. Heldigvis ble det aldri slik for historien endte annerledes. Granitten som skulle hylle det tyske diktaturet ble i stedet benyttet til å hylle frie ytringer og kreativ menneskers kunst.

Agder Teater har siden 1993 brukt det gamle granittbruddet i Fjæreheia som en populær utendørs scene. Anlegget har vært brukt til teaterforestillinger og konserter. Så langt har det vært over 150.000 publikummere. I tillegg har nesten like mange besøkt andre konserter og forestillinger som har vært fremført i steinbruddet  


Fra å være et provisorisk amfi i et nedlagt steinbrudd, er Fjæreheia gradvis utviklet til et moderne teater anlegg. Orkestergraven kan romme et helt symfoniorkester bakveggen på scenen er en over 40 meter høy loddrett granittvegg. Under scenegulvet skjuler det seg verksteder, systuer, garderober for skuespillere kjøkken, kontorer og oppholdsrom.


K


I 1995 ble steinbruddet overtatt av Agder Teater og i 1995 var det ryddet og gjort om til en provisorisk scene. I 1999 stod det klart med ny scene og tribuner med 985 sitteplasser. I perioden mellom 2012 til 2020 var anlegget brukt av Kilden teater og konserthus til oppsetninger av bl.a. "Fruen fra Havet" og "Terje Vigen" - som forøvrig skal være gravlagt ved Fjære kirke. Mulig det ikke er samme person som Ibsen skriver om og at den virkelige Thærie Wiighen bare var Ibsens inspirasjon. Den ekte Thærie Wiighen, altså han som er gravlagt ved kirken, bodde under kummerlige kår ute på Hesnesøy like øst for Grimstad. Om sin egen Terje Vigen skriver Henrik Ibsen: «Da Vinden kuled lidt mindre stiv Terje Vigen rodde for Barn og Viv over Havet i Aaben Baad». - og det er til forveksling likt historien om den «gråspengte» Thærie Wiighen  fra Hesnesøy. Ibsen gikk i apotekerlære i Grimstad og kan jo ha hørt historien om den ekte Thærie Wiighen på folkemunne. Fra 2021 har Det Norske Ibsenkompaniet fremført oppsetninger i Fjæreheia Amfi. Stifter og kunstnerisk leder for Ibsenkompaniet er skuespilleren Kåre Conradi. 


Her kan du lese mer om Henrik Ibsens relativt frimodige periode i Grimstad...