søndag 9. september 2018

Moskva kanalen, Russia

Moskva kanalen ble inntil 1947 kalt "Moskva-Volga kanalen" og den knytter sammen Moskva elven med den enorme Volga elven. Volga er hoved transportveien i den europeiske delen av Russland. Kanalen ligger i Moskva og Tver oblast nord for Moskva. I tillegg til å være en meget viktig transportvei forsyner kanalen også Moskva med om lag halvparten av nødvendig ferskvann som forbrukes og breddene av kanalens ulike reservoarer benyttes for rekreasjon. Langs kanalen ligger det e del staslige herskapshus, men også bevis på noen tragiske menneskeskjebner.
Arbeidet med å bygge kanalen startet i 1932 og stod ferdig allerede i 1937. Den ble bygget under Stalin tiden og hovedvekten av gravearbeidet ble utført av politiske fanger under Stalin tiden. Kanalen er 128 kilometer lang og i hovedsak gravd ut for hånd. Dette er derimot en kort strekning av dette elveløpet. Volga er den lengste elven i Europa (3685 km. lang). Vannføringen i elven er 8000 km3 i timen og den er bare isfri ca 6 mnd. i året.


Takket være denne kanalen har Moskva fått tilgang til fem hav: Kvitsjøen, Østersjøen, Det kaspiske hav, Azovhavet og Svartehavet. Det er derfor Moskva noen ganger kalles for «havnebyen til de fem hav». I tillegg til transport forsyner kanalen også Moskva med om lag halvparten av nødvendig ferskvann og breddene av kanalens ulike reservoarer benyttes for rekreasjon.
I den nordlige havnen ligger det et stort terminalbygg som regnes som et av Stalin 8 signalbygg («de 8 søstre»). Litt lenger ute i kanalen ser man derimot tydelige tegn på at det er menneskeskjebner  som de som ikke har hatt anledning til å ta del i den nye velstanden i Russland. Moskva kanalen er dårlig vedlikeholdt og nødvendig opprustning blir anslått å komme på mellom 1,5 – 3 milliarder rubler (ca. 350 – 700 millioner norske kroner) hvert år.