lørdag 15. september 2018

Kizji, Russia


Kizji ligger på en av de utallige øyene nord i Onega sjøen. Den innsjøen ligger i Karelen og er den nest største innsjøen i Europa. En gang tilbake i tiden bodde det ca. 1500 mennesker på disse øyene og de var samlet i over 150 forskjellige bosetninger. I dag er det bare 50 fastboende på øyen som ikke er så mye lenger enn et par kilometer lang.
Det står 2 imponerende kirker på stedet, den største er Sommerkirken som nå er under full restaurering og den andre er Vinterkirken som fortsatt er i bruk. Restaureringen av sommerkirken var i ferd med å gå helt i stå inntil President Putin var på besøk her for noen år siden. Etter dette besøket ble det plutselig bevilget penger til videre arbeid. Planen er nå at kirken skal være ferdig restaurert i 2020Det er knyttet en litt spesiell fortelling til den eldste av disse kirkene. Den brant en gang ned pga et lynnedslag  og den gangen hadde de fleste beboerne på øyen allerede flyttet til nordsiden av øyen. De bestemte at de ville bygge opp kirken, men at den skulle bygges på nordsiden av øyen, der alle folkene bodde, og ikke på sørsiden der den gamle kirken hadde stått. Dessuten tolket de lynnedslagene som et tegn fra Gud om at kirken ikke skulle stå på det gamle området. De fikk fraktet ut materialer med båt og slept disse til det stedet der den nye kirken skulle bygges. Neste morgen var materialene borte og da de fant dem igjen lå de i strandkanten ved ruinene etter den nedbrente kirken. Materialene ble slept tilbake, men neste morgen hadde det samme skjedd igjen. Når det samme skjedde for 3. gang ble det tolket som Guds vilje at  kirken skulle reises på grunnmuren av den den gamle kirken.

Vinterkirken ble visstnok bygget uten en eneste spiker og når bygget stod ferdig kastet byggmesteren øksen som var brukt til byggingen på Onega sjøen mens han proklamerte at det aldri skulle bygges en tilsvarende kirke igjen. Foruten at dette er en god historie så er det en kjensgjerning at 1 kg. med spiker kostet det samme som en ku på den tiden, noe som kan ha medvirket til denne måten å bygge på.
Om vinteren fryser sjøen til og da hender det at øyen får besøk av både bjørn og ulv. Om vinteren kan det bli ned til -45˚ Celsius og på sommeren kan temperaturen stige til +35˚ Celsius. Øyboerne livnæærte seg av landbruk og fiske. Det er registrert 32 ulik fiskesorter i den store sjøen. Hele området står på UNESCO listen over verdensarven.