søndag 16. september 2018

Rybinsk reservoaret, Russia


Rybinsk reservoaret er et av de mange kunstige sjøene som er anlagt langs elven Volga. Dette er den lengste elven i Russland og den strekker seg 3.500 km. sørover før den renner ut i det Kaspiske havet. Reservoarene langs elven er bygget delvis for å kunne produsere nok strøm, delvis for å tilrettelegge for transport og handel langs vannveien og ikke minst for å sørge for at det er tilstrekkelige med vann for å holde vannveien åpne. Disse kunstige sjøene, i kombinasjon med et sinnrik system av utgravde kanaler og imponerende sluseanlegg, gjør det mulige reise med båt fra St.Petersburg tvers gjennom hele Russland til Svartehavet.

Rybinsk reservoaret er den største kunstige sjøen i dette nettverket av kanaler og sluser. Den ble anlagt i 1941 og dekker et område på 4.550 km2. Det strekker seg 217 km i nord-sør retning og er 55 km bredt. Dybden er derimot mindre enn 6 meter i over 60% av reservoaret. Da kraftstasjonene og sluseanleggene stod ferdig startet man å fylle opp reservoaret. Da ble 700 større og mindre landsbyer oversvømmet. For å kunne håndtere den stadig økende trafikken ble det også anlagt et dobbelt sluseanlegg med 2 parallelle og identiske slusekammer i sørenden av innsjøen. Disse 2 slusene er begge 271 meter lange og 30 meter brede. Ved innseilingen fra nord stå «Moder Volga» på en pir og peker mot det punktet der Volga renner inn i reservoaret.