onsdag 24. september 2008

Villa Romana del Casale


Den gang Diocletian var keiser i Romerriket innførte han en ny arverekkefølge. Han valgte Maximilian Hercules som sin likesinnede keiser og 2 cæcarer som skulle etterfølge dem når de hver for seg hadde regjert i 20 år. De delte Romerriket mellom seg slik at Diocletian regjerte i øst, mens Maximilian regjerte i vest. For å ha en passende tilværelse når man ble pensjonert keiser - fikk de begge bygget sine palasser i provinsen. Diocletian valgte Spalato og Maximiliam valgte Sicilia. Villa Romana del Casale var altså ment som Maximiliams "gamle-hjem". Casala var ikke noe tilfeldig valg da det nettopp var bygget vei tvers over Sicilia, gjennom Casale og fra Catania til Agregento. Desuten var dette et sted med fine jaktforhold - noe som passet for en pensjonert keiser. Palasset forsvant derimot under et kraftig jordras på 1100 tallet og forble glemt helt til man fant noen begravde søyler i 1820. Dette var jo ikke så uvanlig på Sicilia, så man startet ikke noen mer utgraving før man fant et imponerende mosaikkgulv ca. 100 år senere. Villaens har 40 rom, dekker en gulvflate på over 3.500 kvadratmeter - alle med ulike mosaikkgulv - og byggets grunnmurer er nesten helt intakte.