søndag 21. september 2008

Valle di Templi


I Valle di Templi ("Templenes dal") finner du Juno tempelet fra 450 f.kr. Dette ble bygget helt i enden av dalen og det store alteret er fortsatt godt synlig. Concordia tempelet har fått navnet sitt fra den romerske gudinnen, men man vet ikke sikkert hvilken gresk guddom dette var tiltenkt. Dette er et av de best bevarte doriske tempel fra den storgreske verden. Tempelet er spesielt godt bevart fordi det fungerte som kirke ("San Georgius kirken") i kristendommens barndom på Sicilia. Herkules tempelet er en ruin og kun 8 søyler er gjenreist. Dette var muligens det eldste av templene - anslått til ca. 400 f.kr. Gulvflaten var på 2.000 kvadratmeter. Jupiter tempelet ble bygget for Zeus og påbegynt etter Himera seieren i 480 f.kr., men senere ødelagt når man på 1300 tallet trenget stein for å anlegge den nye havnebyen Porto Empédocle. Dette var antakelig et av verdens 3 største greske tempel med sin høyde på 30 meter og en grunnflate på hele 6.328 kvadratmeter. Det siste tempelet er Dioskurenes tempel. Dette ble bygget for tvillingene Castor og Polllux, men er egentlig bare en "turisk kulisse" for forrige århundrets turister. Man har aldri forsøkt å gjennreise dette tempelet i sin originale utførelse. I området ligger også Therons grav, men ingen vet om Akragas tyrann virkelig er begravet her.