tirsdag 1. juli 2008

Trondheimsfjorden


Trondheimsfjorden er med sine 170 km. Norges 3. lengste fjord (Sognefjorden er lengst, 204 km). På det bredeste er den 25 km bred. Gassledningen fra Haltenbanken ligger i fjorden frem til Skogn og Tjeldbergodden. Ved Levanger bygges det gasskraftverk. Under det rike torskefisket ved Lofoten var det flere lokale fiskere som rodde helt opp i sine Åfjordbåter, men den beste tiden hadde de nok når silden kom inn fjorden.