fredag 5. august 2022

Tindevegen, Hurrungane, Vestland, Norway


Tindevegen i Sogn er en fjellvei som går forbi fjellformasjonene Hurrungane, fra Øvre Årdal i sør og over fjellet til Tuftagrø i Luster kommune. Det høyeste punkt på veien ligger på 1.315 moh.  Store deler av fjellområdene er regulert, men det mest synlig inngrepet i landskapet er nok høyspentmastene som følger veien over fjellet og ned til Hydro Aluminium i Øvre Årdal -  og som helt sikkert også er årsaken til at veien en gang ble bygget. Dette er nå en privat bomvei som ble ble åpnet for vanlig trafikk i 1972.


Opp fra Årdal går veien gjennom Fardalen. Den er både smal og bratt, med mange krappe hårnålsvingene. Med en vanlig personbil går det greit, men med større bil enn det kan det oppstå problemer med møtende trafikk, for det er deler av strekningen der det er lengt mellom gode møteplasser. Tindevegen er 32 km. lang og den holdes åpent i perioden fra mai til oktober. Den betegnes som en lokal turistvei, men den er også en del av den korteste fergefrie landforbindelse mellom Bergen og Trondheim.


Dette fjellområdet er i den vestlige delen av Jotunheimen og fjellene her er de høyeste i Nord-Europa. I 1980 ble et område mellom Ottadalen i nord, Gubrandsdalen i øst, Valdres i sør og Sogn i vest opprettet som Jotunheimen Nasjonalpark. Den dekker et vernet område på 3.500 kvadratkilometer og innenfor nasjonalparken ligger de 26 høyeste fjelltoppene i Norge.

Det meste av Jotunheimen ble dannet som en forkastninger den gangen det amerikanske og det europeiske kontinentet støtet sammen for mellom 400 til 500 millioner år siden. Det fjellområdet som da oppsto er den kaledonske fjellkjeden. Den trekker seg fra Skottland og Irland, gjennom Skandinavia og nord til Svalbard, til østkysten av Grønland og helt  til østkysten av USA. I sør rekker den til nordøst Afrika. Man antar at fjelltoppene i den kaledonske fjellkjeden en gang var like høye som dagens Himalaya. 

Til slutt litt funfacts:
2/3 av norske fjell er en del av den Kaledonske fjellkjeden og 1/4 av hele Norges totale areal ligger på mer enn 1000 moh.