lørdag 6. august 2022

Sognefjell, Vestland, Norway


Veien over Sognefjell går fra Gaupne i Lusterfjorden i Vestland fylke og over fjellet til Lom i Bøverdalen i Innlandet fylke. Hele veistrekningen er 108 km. lang og veiens høyeste punkt er ved Fantesteinen (1.434 moh.). Denne veien regnes og som den høyeste fjellovegangen i Nord-Europa. Den ble åpnet for biltrafikk i 1938 og i 1997 ble dette den første av Norges 18 nasjonale turistveier.


Trafikken over fjellet startet derimot lenge før bilveien var et faktum. Her gikk det gamle handelsruter allerede på 1400 tallet. Det var de fra Bøverdalen som kalte dette området Sognefjell, mens de fra Sogn kalte det Bøverfjell. Dette var risikable handelsveier, ikke bare fordi man kunne bli overrasket av uvær på fjellet, men også fordi det var en fare for å treffe på tyver og banditter som hadde til hensikt å stjele handelsvarene. Transporten forgikk derfor ofte i store kolonner der det var med folk som bare skulle forsvare transporten.

Mange kjente personer lot seg lokke til en tidlig tur over fjellet. Henrik. Wergeland skrev diktet «Spaniolen» og Henrik Ibsen kom i gang med både «Peer Gynt» og «Brand» etter en tur over Sognefjell. I 1860 dro Karl XV fra Sogn til Lom, mens hans bror, Kong Oscar II, dro i motsatt retning. Utsiktspunktet som heter Oscarsborg fikk navnet sitt etter hans tur over fjellet.