lørdag 6. august 2022

Femunden, Trøndelag, Innlandet, Norway


Femunden er Norges 3. største innsjø, men den største av alle dersom man ikke tar hensyn til de som er regulert. Det er også Skandinavias største innsjø som ligger mer enn 600 moh. Hvis du nå lurer på hva som er Norges 2. største innsjø så er det Røssvatnet i Nordland fylke, men det er etter at dette vannet ble regulert. Røssvatnet er for øvrig landets 3. største kraftmagasin. Landets største kraftmagasin er Blåsjø som ligger i Ryfylke  - mellom Rogaland og Agder. Rundt Blåsjø er det bygget 14 dammer og flere av disse er også blant Norges største.

Femunden dekker et område på 204 kvadratkilometer, er smal og ca. 6 mil lang. Den er ikke spesielt dyp og gjennomsnitt dybde er bare 29,5 meter. Landskapet rundt Femunden er ganske flatt og grenser til 2 nasjonalparker. Femundsmarka nasjonalpark ligger på østsiden og dekker et skosgsområde med opp til 500 år gammel furuskog. Den andre nasjonalparken er Gutulia nasjonalpark som ligger litt lenger sør.


Det er bare spredt bebyggelse rundt Femunden, men det er tilsvarende mektig natur. På sommertid går det en liten rutebåt (M/S "Fæmunnd II") mellom Synnervika i nord til Buvika i sør. Det går ikke så mange veier gjennom området, men det finnes noen helt spesielle veier som kan gi en ekstra opplevelse. En av disse går parallelt med Femunden. Dette er en smal privat bomvei som umulig kan være så mye trafikkert. Det viser tydelig med at det er en grusvei og for det meste med høyt gress i midten. Veien er omtrent 4 mil lang og med bare naturlige møteplasser der terrenget tillater det.
 

Den lille bygden Buvika var en gang et innenlands fiskevær der det ble levert store mengder sik, ørret og gjedde. I dag står det fortsatt noen gamle naust og båttrekk igjen fra den tiden. Det er her rutebåten fra Elgå legger til når den krysser innsjøen. Kobberverket på Røros hadde også en egen smeltehytte på vestsiden av Femunden. Den heter Femundshytta og der er det i dag et lite museum med muligheter for overnatting

Femunden er spesiell med sine utløp i begge ender. I nord med utløp gjennom tømmerremnnene ved Feragen og videre ned mot Glomma. Disse tømmerrenner ble bygget rundt 1700 og de ble brukt til fløting av tømmer fra hogstfeltene og ned til smeltehytten på kobberverket på Røros. Her gikk det med store mengder trevirke for å holde smelteovnene i gang.  I dag kan man padle gjennom disse tømmerrennene med kajakk eller kano. 


I sør renner Femunden ut i Trysilelva og videre sørover til Svenskegrensen der den blir en del av Klaräelven i Värmland før den renner videre ut i Vänern ved Karlstad. Like ved svenskegrensen går dette vassdraget gjennom Höljesjøen og Sälfossen kraftverk. Pga. at vannet kommer fra Norge produserer dette kraftverket ca. 50 GHh med gratis strøm som overføres til det norske strømnettet. På norsk side av grensen er det tidligere bygget flere kraftverk, men i dag er resten av Trysilelva vernet mot ytterligere utbygging.