fredag 5. august 2022

Lærdal, Vestland, Norway

 
Helt nede ved sjøen i Lærdal ligger Lærdalsøyri med en av Norges best bevarte trehusbebyggelser. På tross av at bygden ligger nesten helt innerst i Sognefjorden er den et knutepunkt for trafikken som kommer over Filefjell og Valdres, over Hemsedal og Gol eller Geilo, eller over Sognefjell fra Lom og Dovre. Litt lenger oppe i dalen ligger Borgund stavkirke og Vindhellarvegen med sine opp til 12 meter høye steinfyllinger (se egne beskrivelser)


Lærdalsøyri bestod av 170 verneverdige hus. 18. januar 2014 startet en stor brann midt i denne bebyggelsen. Denne dagen blåste det kraftig og brannen spredde seg raskt gjennom deler av den historiske  trehusbebyggelsen. Til sammen ble 41 bygninger tatt av flammen. Av disse var det 17 boliger som alle brant ned til grunnen. Ingen mennesker omkom, men Riksantikvaren kalte brannen en tragedie for norsk kulturarv.Lærdal er i dag en betydelig kraftkommune i tillegg til jordbruk og laksefiske i Lærdalselven. Det er 7 kraftverk i kommunen og det største fallet er på nesten 900 meter. I sentrum ligger Norsk Villakssenter. Lærdalstunnelen som går til Aurland skal visstnok være verdens lengste veitunnel og like utenfor Lærdal ligger Frønningen Gods som er en av de største skogeiendommene på Vestlandet. Godset har både et bevart bygdetun og et åpent kunstgalleri. Mellom Frønningen og Lærdal ligger landskapsvernområdet Bleia-Storebotn som står på UNESCO verdensarvliste.