torsdag 29. juli 2021

Rondane nasjonalpark, Innlandet, Norway


Rondane ligger i Innlandet, midt mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen - og omtrent midt mellom Oslo og Trondheim. I 1962 ble fjellene i Rondane etablert som Norges første nasjonalpark. Innenfor  nasjonalparken er det 10 store fjelltopper som stikker mer enn 2000 moh. De 3 høyeste av disse toppene er Ronderslottet (2178 moh.), Storronden (2138 moh.) og Høgronden (2115 moh.). Ser man bort fra fjellene i Jotunheimen - for der ligger nemlig 255 av Norges 300 fjelltopper på over 2000 moh. - og fjellmassivet ved Snøhetta (2286 moh.) så finnes mange av Norges høyest fjelltopper innenfor Rondane nasjonalpark. 

Navnet Rondane kommer fra Rondevatnet som ligger som en lang og smal rand (rond) fra øst til vest i parken. Her ved Rondevatnet, omtrent midt i nasjonalparken, ligger også "Rondvassbu". Dette er en av Turistforeningens hytter med flest besøkende og Rondane er et av landets mest besøkte områdene for fjellturer - både om sommeren og om vinteren.

Landskapet består ellers av myke og duvende flater. Dette er et resultat av at store skiferflater har blitt  skjøvet inn over det opprinnelige grunnfjellet. Forvitringen i skiferlaget gjør at det tilføres næringsstoffer som igjen gir grobunn for en ensartet vegetasjon som for det meste består av lyng, lav og en flott fjellfora. Det som mangler er derimot trær for de finner du nemlig ikke mange av i Rondane.

Områdene i Rondane har vært bebodd i uminnelige tider. På 1900 tallet ble Høvringen, som ligger ca. 1000 moh., regnet som den eldste "gårdsbyen" i Rondane. Her var det en gang en samling med 30  gårdsbruk. Senere har dette endret seg til først å bli en setergrend på 30 setre før utviklingen gjør at det hele sakte men sikkert blir til en hyttegrend. Næringslivet på Høvringen dreier seg ikke lenger om melk og ost, men om turisme. De som vil oppleve fjellet med Høvringen som utgangspunkt kan overnatte på ett av de 2 hotellene som ligger der.