mandag 26. juli 2021

Gudbrandsdalen, Innlandet, Norway

Gudbrandsdalen er en av de store dalførene på Østlandet. Dalen er 230 km. lang og strekker seg fra Lesjaskogvannet (612 moh.) i nord og ned til Lillehammer og Mjøsa i sør (124 moh.), et areal som dekker mer enn 15.000 km² som består av 12 kommuner med over 71.000 innbyggere. De 3 byene i dalen er Lillehammer, Otta og Vinstra (se egne beskrivelser). På den ene siden av dalen ligger Jotunheimen og på den andre siden ligger Rondane.

Navnet på dalen kommer fra småkongen Dale-Gudbrand som bosatte seg på Hundorp rundt år 1000. Han var den mektigste mannen i dalen og han ble omtalt i Snorres saga om Olav den Hellige (Heimskringla) da de sammen startet innføringen av kristendommen i Gudbrandsdalen. Han må ha vært en merkbar personlighet for han ble også nevnt med navn i sagaen om Håkon Jarl.

Elven som renner gjennom Gudbrandsdalen er Gudbrandsdalslågen. Dette er en av de 5 lengste  vassdragene i Norge. De som er lengre er Glomma (621 km), Pasvikelva (388 km), Tana-Anerjohka (368 km.) og Numedalslågen (354 km) - med alle sine side elver. 

En lite kuriositet når det gjelder norske elver er at det til sammen er mer enn 130 norske elver (inkl. side elvene) som renner over landegrensen til Sverige. Det betyr at den totale vannføringen vi leverer til våre naboer er betydelig. 

Gudbrandsdalslågen står for ca. 85% av vanntilførselen til Mjøsa, Den største side elven til Gudbrandsdalslågen er Otta og til sammen utgjør disse en vesentlig del av Glomma vassdraget. Elven Otta har for øvrig sitt høyeste nedslagsfelt fra Galdhøpiggen (2.469 moh.)