mandag 26. juli 2021

Borgund, Vestland, Norway


Borgund i Lærdal er nok mest kjent for sin imponerende stavkirke. Den ble bygget som en katolsk sognekirke i perioden mellom 1180 og  1250 og var i bruk helt frem til 1868. Da ble den erstattet av «nye» Borgund kirke som er bygget i dragestil og står ved siden av den gamle stavkirken. Begge kirkene har omtrent samme grunnflate, men pga. måten de er bygget på kan stavkirken romme 175 personer mens den «nye» kirken kan romme over 500 personer. Stavkirken er bygget av trestaver i en klassisk rektangulær form uten vindu, men med en dør på hver langside og i skuren. Taket er bygget som et spir med 6 nivåer fra bakken og opp til det høyeste punktet. 

Stavkirken i Borgund ble dedikert til apostelen Andreas. Han skal i følge sagnet ha vært broren til disippelen Peter i det nye testamentet. Andreas var i flg. Johannesevangeliet en fisker som ble apostelen til døperen Johannes. Han regnes også som Scotland skytsengel (St. Andrew). Andreas ble visstnok korsfestet i Hellas (omkring år 60). Han skal da ha blitt hengt på et kryssformet kors og dette korset er senere blitt kjent som Andreaskorset. Da tempelridderne herjet i Konstantinopel i år 1204 ble levningen av Andreas flyttet til Italia og oppbevares nå i krypten under kirken i Amalfi (se egen beskrivelse)


I hele Norge er det 28 bevarte stavkirker. Den mest imponerende er Borgund, men den eldste er Urnes stavkirke som står i Luster kommune. Den stod ferdig allerede i år 1130. Noen av materialene som er brukt under byggingen av Urnes stammer er fra tre tidligere kirker som må ha stått på samme sted. Den eldste av disse var angivelig fra år 950. Stavkirken på Urnes er på ingen måte like imponerende som den som står på Borgund, men den er bevart med alt originalt interiør og den står oppført på UNESCO liste over verdensarven.

Norges største stavkirke står i Heddal. Den ble også bygget som en katolsk kirke tidlig på 1300 tallet, men som en konsekvens av reformasjonen, mellom 1500 og frem til midt på 1800 tallet, var den i en så miserabel forfatning og det måtte gjennomføres flere store restaureringsarbeid for å klare å bevare den for ettertiden. Heddal ligger ved Notodden i Vestfold og Telemark. Luster kommune ligger på nordsiden av Sognefjorden mens den lille bygden Borgund ligger i Lærdal kommune på sørsiden fjorden - begge i Vestland fylke.