lørdag 15. september 2007

Reykjavik, Vesturland, Island

Byen Reykjavik ble anlagt akkurat her fordi den første som slo seg ned her var Ingolfur Arnason fra Sogn og Fjordane i Norge. Han ville bosette seg nærmere de varme kildene i bukten. Når han nærmet seg land, kastet han sine utskårne høysetestøtter i vannet og sa at det ville være gudenes vilje at han slo seg ned der disse drev i land. Stedet ble Reykjavik og navnet fikk byen fordi det drev røyk opp fra de varme kildene i Laugarddalur - altså "Røykvika". Stedet ble befolket med noen små gårder helt til Landfogden Skúli Magnússon startet med noen små fabrikker for bearbeiding av ull og skinn på 1700 tallet. Reykjavik er i dag den største byen på Island og her bor ca. 50% av Islands befolkning på drøyt 300.000 innbyggere. Byen er vidstrakt og består av en blanding av ny og gammel bebyggelse. Tre- og murhus med bølgeblikk i den gamle delen, mens de nyere områdene bærer preg av mer moderne arkitektur. Den mest markante bygningen er Hallgrimskirken som ble bygget på en kolle over byen. Det tok 40 år å bygge kirken og den ble innviet i 1986.