lørdag 15. september 2007

Dritvik


Dritvik er en nokså øde plass. Den ligger langt fra veien og kan bare nås til fots. Det er flere spesielle historier knyttet til dette stedet. Først og fremst var det engang en viktig havn for fiskere. Her bodde de i noen få sparsommelige koier, mens båtene ble fortøyd mellom klippene. Vannet på stedet kunne ikke drikkes og måtte derfor hentes fra andre steder. Sanden er dyp svart som resten av landskapet - bare brutt av noen sparsommelige, men frodige og fargerike strandplanter. På 1700 tallet forliste en engelsk kutter med et mannskap på 19 like utenfor Dritvik. 5 av mannskapet greide å binde seg fast og overlevde. Resten av mannskapet druknet når båten ble knust mot klippene. Den dag i dag ligger vrakrestene fra dette forliset fortsatt spredd utover hele stranden. Stedet er ubebygd, vernet og bevares slik det ble forlatt på 1700 tallet.