lørdag 15. september 2007

þingvellir, Vesturland, Island
þingvellir ligger langs den enorme forkastningen som skiller de europeiske kontinent fra det amerikanske. Disse platene beveger seg ca 2-3 cm. fra hverandre for hvert år. Stedet er Islands historiske senter og det var her alltinget holdt sine første samlinger i år 930 - den gang hele landet ble samlet under en felles forfatning. Alltinget ble ledet av lovsigemannen og bestod av representanter fra alle deler av landet. Lovene var ikke skriftlige og det var derfor lovsigemannens oppgave å både huske disse og å gjengi dem ved hvert ting. Dette ble gjort ved Lõgberg som ligger ved foten av den loddrette fjellsiden. Tusenvis av tvistemål ble avgjort her og de som ble dømt for alvorlige hendelser ble enten bannlyst eller måtte bøte med livet. Menn med sverd og kvinner med drukning i elven som renner rett gjennom forkastningen. Frem til 1798 var alltinget samlet på þingvellir hvert eneste år. Nedenfor Almannagjå og Lõgberg ligger det nå en liten kirke. Like ved ligger det store þingvallavatn. Herfra pumpes det opp store mengder varm vann som sendes videre til Reykjavik. Hever man blikket ligger vulkanene på rekke og rad som en ramme rundt landskapet.