lørdag 15. september 2007

Gullsand

Helt vest på Island preges naturen av den voldsomme vulkanske aktiviteten. Her ser man tydelige spor etter både vulkanene og etter lavastrømmene. Store deler av landskapet er også dekket av lava og dette ligger som et lag på toppen av jordsmonnet eller på toppen av lava fra et tidligere utbrudd. Dette landskapet fremstår derfor som lite gjestmildt. Midt her ute mot havet ligger det derimot en liten strand som bare er ca. 100 meter lang. Den heter Gullsand og når man ser den er man ikke i tvil om hvorfor. Sanden er dyp gyllen i farge, mens lavaklippene rundt stranden er dypt svarte. Hvorfor det er slik finnes det ikke noen god forklaring på, men dette har tydeligvis vært et spesielt sted for urbefolkningen. Her finnes det rester etter urmennesker. Levningene etter Islands "eldste urinnvåner" ble funnet i området.