lørdag 18. august 2018

Flakstad, NorwayFlakstad kommune dekker både deler av Flagstadøya og deler av Moskenesøya. Det er fiske som er den viktigste næringen og det bor under 1500 innbyggere i kommunen.


Kommunen deles i to av Sundstraumen, som er smalest ved Straumsnes – hvor avstanden mellom Flakstadøy og Moskenesøy så vidt er tilstrekkelig til at to fiskefartøyer kan møtes. På nordspissen av Moskenesøy ligger det store strandflater og jordbruksarealer. Det høyeste punktet i kommunen er Stjerntinden som ligger omtrent midt i kommunen


Grunnfjellet i området er urgammelt, nærmere 2500 millioner år gammelt. I havet utenfor Lofoten er grunnfjellet på havbunnen langt yngre og dekket av sedimentære bergarter.