tirsdag 9. mai 2017

Fregene, Italy

 
 
 
Fregene er i dag en typisk liten kystby der husene er bygget som gamle ærverdige villaer eller store sommerhus i en furuskog som skygger for solen. Like utenfor ligger det en enorm sandstrand som strekker seg så langt man kan se i begge retninger. Langs denne stranden er det badeanlegg og strandrestauranter.
 
De første som slo seg ned her skal ha vært Etruskere allerede nesten 250 år f.kr. Historiebøkene beskriver flere slike sivilisasjoner i område, men så langt har ikke noen arkeologer funnet noen fysiske bevis på dette, verken i form av byruiner eller andre spor etter gamle sivilisasjoner i området.
 
En gang lå Fregene der Tiber rant ut i havet og omgivelsene var i stor grad uendelige sumpområder. Tydeligvis var det noen som så et potensial i de store sandstrendene som elven Tiber hadde avsatt. I 1928 startet man opp et stort dreneringsprosjekt. Målet var å etablere et nytt friluftsområde for Romas befolkning. Dette tok tid og først i 1970 begynte Fregene å vokse for alvor. Helt frem til 1992 var byen regnet som en del av Roma, og i dag er dette fortsatt en av de mest populære badebyene for Romas befolkning