søndag 5. mai 2013

BariBari er «hovedstaden» i regionen Puglia, helt syd i Italia. Området var først bebodd av Illyrikere, et folkeslag som man antar kom fra eller via Balkan. Rundt år 1600 f.kr. begynte bosettere fra Hellas så smått å overta hele regionen. De bygde opp små samfunn som varte helt til frem til år 400 f.kr. Den romerske hæren forsøkte først å innta regionen «Barium» ved å ta landområdene fra den lokale befolkningen, de såkalte Samnitene. Deretter måtte de bekjempe hæren til Hanibal i slaget ved Cannae. Byen og havnen ble naturlig anlagt der hvor 2 store romerske veisystemer møtes. Og for ordens skyld – begge førte til Roma. Byen ble etter hvert den viktigste eksporthavnen for romerske slaver og gjennom denne handelen også den viktigste havnen sør for Napoli. Etter Romerikes fall ble byen først inntatt av Gotere, deretter Lombardere, så kom Bysantinerne og tilslutt de beryktede nordiske vikingene. I mer fredelige tider ble Bari en viktig eksporthavn for korn fra Sicilia til Hellas, Tyrkia og videre øst over. I dag er Bari en universitetsby med en flott strandpromenade som knytter sammen den gamle antikke havnen med den langt mer moderne industri havnen. Byen har ca. 350.000 innbyggere.

Bari’s ukjente historie er fra 2. verdenskrig. Byen var nemlig den eneste i Europa som har blitt utsatt for kjemisk krigføring. Havnen var viktig for de allierte og uten noen godkjenning eller forvarsel til myndighetene ankom skipet «US John Harvey», fullastet med sennepsgass senhøstes 1943. Den 2. desember 1943 ble så havnen bombet av et tysk Junker fly. «US John Harvey» ble senket med katastrofale konsekvenser. Man antar at flere tusen mennesker ble drept så snart gassen lekket ut fra vraket. På direkte ordre fra Winston Churchill ble da alle skriftlige dokumenter (inkl. aviser og andre dokumenter om hendelsen) umiddelbart makulert med en klar ordre om at dette var en hendelse som skulle holdes strengt hemmelig. I ettertid, og kanskje spesielt i lys av instruksjonene etter hendelsen, er det legitimt å spørre hvorfor de allierte forsøkte å skjule en hel båtlast med den livsfarlige gassen bak fiendens linjer….