søndag 5. mai 2013

AlberobelloByen er mest kjent for den spesielle byggeskikken med Trulli hus, bygget av en type kleberstein som bare finnes her. Byen er eventyraktig og ble bygget i det 14 århundre.  Byggestilen er helt spesiell, husene er bygget som en sylinder med en dyp vann sisterne under hvert hus og en karakteristisk konet takkonstruksjon. Sisternen var nødvendig fordi den porøse steingrunnen gjorde at det nesten ikke finnes overflate vann i området. Taket ble bygget i 2 lag og på en måte som gjorde det mulig å slippe ut røyk fra ildsteder, samtidig som taket også var vanntett. Siden byen var bebodd av et mangfold av ulike folkeslag ble ofte takene dekorert med religiøse symboler slik at innbyggerne kunne markere sin egen religiøse tilhørighet. I dag finnes det ca. 1.500 slike bevarte hus i Alberobello. De fleste er bebodd eller blir benyttet som butikker, små spisesteder eller hotell. Det som er felles for alle er at de er usedvanlig godt vedlikeholdt.  Byen ligger litt utilgjengelig til og er derfor skånet mot alt for mange turister og de fleste som kommer hit er italienske. Hele området står også på UNESCOs liste over verdensarven.

Det finnes mange historier knyttet til disse husene og den beste er nok historien om den høye eiendomsskatten man på den tiden hadde innført i Puglia, en skatt som ikke var spesielt populær på den gang heller. Det sies at dette er årsaken til at den spesielle tak konstruksjonen var bygget med en sluttsteinen som var plassert like over døren og ikke øverst i kuppelen – slik man normalt gjorde på den tiden. For å kunne kreve inn skatt måtte det nemlig være et tak over bygget. Når så futen kom for å innkreve eiendomsskatt trakk man bare ut sluttsteinen over døren mens man forlot huset. Resultatet var at hele taket raste sammen. Dermed slapp de unna skatten. Når futen så reiste videre bygget man bare opp taket på nytt. Litt mye oppryddingsarbeid, men tross alt en kreativ løsning….