lørdag 18. august 2018

Vestvågøy, Norway

 
Vestvågøy er en egen kommune i Lofoten i Nordland. Den omfatter Vestvågøya og flere mindre øyer og holmer i havområdene rundt. Kommunesenteret er Leknes og dette er det andre tettstedet med bystatus i Lofoten. Vestvågøy kommune er Lofotens mest folkerike med 11.000 innbyggere. I vikingtiden var navnet Lofotr, som er opphavet til navnet Lofoten.
 
 
Vestvågøy har en variert natur, ytterst mot havet i vest tårner de høye fjellene seg opp mellom de små bygdene. Her ute har man livnært seg av fiske og landbruk i generasjoner. 
 
 
Dette var kanskje også en medvirkende årsak til at det ble etablert flere store vikinggårder i det frodige landskapet på Vestvågøy. På stedet der man antar at gården Lofotr gang lå er det i dag gjenreist et slikt gårdshus fra vikingtiden, huset og hele resten av anlegget er i dag et aktivt museum.
 
 
Historien rundt denne gården er at storbonden bestemt sig for å flytte til Island. Han tok med seg hele familien og dro fra storgården på Lofotr for å bosette seg i det nye landet. Før han dro delte han nøkkelen til gården i to, datteren fikk den ene delen og hennes ungdomskjæreste fikk den andre delen. Datter kunne aldri glemme sin store ungdomskjærlighet og lenget stadig tilbake til storgården på Lofotr.  

 
Da faren døde bestemte hun seg for å dra tilbake til storgården på Lofotr.. Her hadde den trofaste ungdomskjæresten ventet i lengsel på at den vakre møyen skulle komme tilbake fra sitt liv i utlendighet. Gjensynet var intenst og de ble boende sammen på denne gården resten av livet....