lørdag 16. juni 2018

Fréjus , France


Fréjus ligger på middelhavskysten, mellom Cannes og Sainte-Maxime. Det var romerne som startet å bygge byen og i dag er den en relativt moderne havneby omgitt av noen flotte sandstrender, men med sine godt bevarte historiske røtter.


Historien om Fréjus er på mange måter også historien om Provence. Byen har vært ødelagt flere ganger på tross av at det stadig var romerske legioner stasjonert her. I år 49 f.Kr. bestemte Julius Cæsar at han ville bygge "Adrianveien" mellom Italia og Spania. I Marseille hadde man allerede etabler en koloni og den romerske keiseren ble såpass imponert at han ga havnen utenfor kolonien sitt eget navn - "Forum Julii" som betyr Julius sitt marked.Tilbakegangen for Roma førte til det samme for byene i imperiet. Mellom det 7. og 9. århundre plyndret Sarasenerne byen flere ganger. Havet flommet inn over kyststripen, mens alle invasjoner av muslimer og pirater etterlot byen og monumentene i ruiner. Det var lite igjen av kolonien i det 10. århundre. Mudder fra havet tettet igjen havnen og dannet et stort myrlendt område, som deretter har skilt landsbyen fra havet. I dag er kanalen fra havet og inn til den gamle byen gravd opp og åpnet for småbåter.

Previoous visits:
1981 - 1986 - 2015 - 2017 - 2018