onsdag 15. august 2012

Montforte d'Alba
Monforte er en gammel by. Her finnes det spor etter bosetninger helt tilbake til yngre steinalder. Navnet er fra et middelalderslott som ble bygget på toppen av åsen. Slottet fikk navnet Mons Fortis. I 1028 hadde biskopen i Milano sett seg lei på det han mente var kjetteri blant føydalherrene i Montforte. Han sendte derfor en avdeling soldater for å innta borgen. Byens innbyggere ble tatt med til Milano og fikk der velge mellom frafall av kjetterske tanker eller å brennes på bålet. Konsekvente som de var - valgte de fleste flammene. Man antar at navnet Moteforte kommer av Mons Fortis og at navnet er knyttet til denne episoden. I det 13. århunde var dette en del av Carretto som senere ble overtatt av Marquis Scarampi som på den tiden hersket i Kairo. I 1703 ble området erobret av troppene til Savoi og innlemmet i datidens kongedømme over Piemonte og Sardinia.