tirsdag 4. juni 2019

Millau, France
Millau broen er på en måte verdens høyeste bro. Konstruksjonen består av 7 tårn som er 343 meter høye. Det er ca. 20 meter høyere enn Eifeltårnet og ca. 40 meter lavere enn Empire State Building. Disse tårnene holder oppe en 4 felts motorvei bygget i stål og betong og den krysser elven Tarn i 270 meters høyde. Broen er 2.460 meter lang. Byggingen startet i oktober 2001 og broen stod ferdig og ble åpen for trafikk i desember 2004. Dette er en viktig del av A75 som går gjennom provinsen Occitanie i Sør-Frankrike.

Franskmennene sier at denne broen bare har en feil - at den er konstruert av en engelskmann (Sir Norman Foster). Nå er jo ikke han en "hvem som helst". Hans andre konstruksjoner er bl.a. kuppelen over den restaurerte Riksdagen i Berlin, Kulturhuset i Nimes og det nye rådhuset i London.

Det kostet 3,2 mrd. kroner å bygge broen og nedbetalingen skjer med bompenger som skal kreves inn i minst 75 år. Dersom brohøyden beregnes ut fra høyden på tårnene så er fortsatt Millau broen verdens høyeste, men dersom man måler fra veilegemet og ned til bakken er det Beipanjiand broen i Kina som er verdens høyeste. Den forbinder provinsene Yunnan og Guizhou med en bro som er 565 meter over en enorm slugt i landskapet.

Så til slutt litt funfacts for de lokale fra Rogaland:
Millau broen kostet bare 2,5 ganger så mye som den nye sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes (som det forøvrig tar lenger tid å bygge enn hele Empire State Building - siden dette byggverket er nevnt tidligere i teksten). Hele brokonstruksjonen på Millau kostet bare en liten 1/3 av det den nye 3 km lange bussveien mellom Hillevåg og Hinna i Stavanger kostet - og bompengene du betaler for å krysse broen er omtrent det du betaler for å kjøre tur-retur mellom Stavanger og Sandnes. På toppen av dette kan man tenke seg at man faktisk kunne fått 2,5 slike broer for det den nye Ryfast tunnelen koster - alternativt en 8 felts moterveibro bestående av 2 parallelle Millau broer til fastlandssiden i Ryfylket.

De var ganske flinke å bygge i gamle dager også.....