torsdag 28. mai 2015

Pompei

 
Pompei er en by som man bare må besøke mange ganger. Byens historie er lang og de aller fleste kjenner godt til hvordan den ender. Navnet var opprinnelig «Pompeia», som kommer fra det urgamle syd-italienske spåket Oscan. Den gang byen fikk navn var den bare en enkel bosetning ved foten av vulkanen Vesuv. Man antar at byen røtter går helt tilbake til 700 år f.kr. og at stedet ble valgt fordi de gamle handelsveiene mellom Cumae, Nola og Stabiae gikk nettopp her. Nyere utgravinger har vist at byen i en periode måtte ha vært erobret av Etruskerne - dette folkeslaget som en gang befolket Toscana, men som ingen visste hvor kom fra eller hvor de ble av.
 
Den 24. august i år 79 hadde vulkanen Vesuv et stort utbrudd. Den gang lå toppen av krateret på over 2.500 moh. og fjellet var da dobbelt så høy som det er i dag. Under utbruddet eksploderte 1000 meter av toppen på fjellet og vulkanen kastet aske, sten og magma 33 km. opp i luften. Byen ble totalt begravd i aske og pimpstein, men ikke skadet av lava. Asken fulgte vindretningen mot Pompei, mens lavastrømmen fant veien mot  havet og utslettet havnebyen Herculaneum. Byen Nola var da allerede ødelagt av et tilsvarende utbrudd som skjedde 1500 år tidligere (se egen beskrivelse om Napoli)

Etter utbruddet ble byen og dens historie gradvis glemt inntil midten av 1800 tallet. Da startet utgravingene for fullt og de har med noe små avbrudd fortsatt siden da. Historien forteller at det imponerende romerske teateret ble funnet ved en tilfeldighet. To av arkeologene som jobbet med utgravningene spiste lunsjen sin på de de trodde var en liten høyde utenfor byen. Den ene spente til en gresstue og oppdaget at den dekken en hogget stein. Under der lå det et komplett romersk amfiteater med plass til over 10.000 tilskuere.


Like ved ligger det et stort område som ble benyttet til opptrening for gladiatorene. I byen finnes det også et godt bevart romersk bad med flere store oppvarmede basseng, et bordell med veggmalerier over de ulike tjenestene som kunne tilbys, butikker og bakeri med fliselagte disker og vedfyrte ovner, hus med store hageanlegg, et forum for byens viktigste beslutninger og et amfiteater med en nesten perfekt akustikk - samt en egen  utstilling som viser restene etter de menneskene som ikke rakk å flykte under det voldsomme utbruddet.
 
 
Pink Floyd gjorde i 1975 et konsertopptak inne i amfiteateret («Live in Pompeii»), men det ble med den ene gangen. Arkeologene var bekymret for at det enorme lydtrykket skulle ødelegge deler av byen

Previous visits:  2001 - 2007 - 2015