tirsdag 11. oktober 2011

Grotte di Frasassi


Grotte di Frasassi ligger i nasjonalparken "Gola della Rossa e di Frasassi" og er det største vernede området i Marche regionen. Her fines det store arkeologiske funn som vitner om at området har vært befolket fra tidenes morgen. Grotten - som er en av verdens største grottesystem - strekker seg 30 km inn i fjellet, ligger på 8 geologiske nivå og er skapt av elven Sentino. Den største "hallen" dekker et areal tilsvarende flere fotballbaner og med enorme stallakitter og stalamitter. Det gir et perspektiv på hvor lang tid det har tatt å skape grotten når man ser at stallakitter som er over 20 meter høye og vet at de vokser med ca. 1 millimeter pr. år. Grotten ble oppdaget 27. september 1971. Noen ivrige grotteklatrere hadde en formening om at det måtte finnes et underjordisk leie fra elven Sentino. De fant til slutt en liten åpning som de fikk presset seg gjennom. For å sjekke størrelsen på rommet under, slapp de ned en stein mens de målte tiden. De ble nok ganske sikkert litt usikre der ute på kanten av stupet når de da konstaterte at takhøyden inne i grotten måtte være langt over 100 meter...