lørdag 16. mai 2009

Tremezzo og Mezzagra (Lago d'Como)Tremezzo og Mezzagra er to småbyer som ligger mellom Lenno og Griante, på vestsiden av Lago d'Como. Byene har vokst sammen, men beholdt sine opprinnelige navn. Etter at Mousolini ble arrestert i krigens siste dager, ble han ført hit og her tilbrakte sin siste natt i villa'en til familien Maria. Dagen etter, 28. april 1944, ble han henrettet.