søndag 7. oktober 2007

Tivoli, Villa Gregoriana

Villa Gregoriana ble bygget rett inn den over 100 meter høye og stupbratte fjellsiden. I dag kan man bare så vidt se noen få rester etter dette bygget, men ravinen nedenfor finnes fortsatt tilgjengelig. Her er det omtrent som å bevege seg i en tropisk urskog. Selve ravinen er gravt ut av elven som renner gjennom byen Tivoli og som i følge historien skal ende opp i selveste Trevi fontenen i Roma. Like over dette imponerende naturområdet ligger det 2 greske tempel. Det best bevarte er Vesta tempelet og like ved ser man tydelig ruinene av Sybil tempelet - begge bygget helt ute på stupet og i den karakteristiske runde byggestilen man brukte på den tiden. Stedet der templene ligger var oldtidens lokale Acropolis, men i dag er de omgitt av små intime restauranter og spisesteder - alle med en imponerende utsikt til ravinen under