mandag 8. oktober 2007

Ostia Antica


Byen Ostia ble grunnlagt av kong Ancus Marcius ca. 600 år f.kr. og tjente da som et effektivt forsvarsverk for innløpet av elven Tiber. Først noen hundre år senere begynte folk å flytte hit og byen ble da den viktigste havnebyen for Roma. Byen ble gradvis utvidet og hadde et komplekst havnesystem som kunne ta i mot og lagre alle varene som skulle inn og ut av Roma. Gjennom årtider har kystlinjen trukket seg lenger ut og byen ligger i dag ca. 3 km. fra havet. Under en stor flom i 1556 endret elveleie seg dramatisk og den gamle havnebyen ble liggenede helt tørrlagt langt ute på et jordet. Dette resulterte i at byen ble forlatt og derfor forfalt kraftig og til slutt ble begravd i sanden. Navnet Ostia Antica ble tatt i bruk når arkeologene startet utgravingene. I dag er ca 15% av byen utgravd, resten ligger fortsatt under sanden.