lørdag 29. april 2023

«Roseslottet», Oslo, Norway

 


«Roseslottet» er en kunstinstallasjon som står på høyden bak Frognerseteren, ved inngangen til Nordmarka i Oslo og inneholder malerier og installasjoner som forteller om andre verdenskrig i Norge og om de grunnleggende prinsippene for demokrati, rettsstat og humanisme. Den er skapt av brødrene Vebjørn og Eimund Sand og motivet var å markere at det i 2020 var 80 år siden Norge ble okkupert under 2. verdenskrig og at det var 75 år siden frigjøringen. Navnet er inspirert av den tyske ikke-voldelige motstandsgruppen «Den Hvite Rose» («Die Weiße Rose»). Medlemmer av gruppen skrev løpesedler mot nazi regimet, ble arrester, dømt til døden og henrettet - en praksis som kan minne om det man ser tendenser til i dagens Europa.


Gjennom parken går man på en 250 meter lang vei formet som en spiral av tre. Denne er omkranset av ulike kunstverk, blant annet monumentale malerier som i hovedsakelig viser motiver fra situasjoner som inntraff i Norge under krigen. I midten av denne spiralen står installasjonen «De Ufødtes Stjerne» inspirert av 2000 år gamle tekster av humanisten Seneca, fra Arnulf Øverlands dikt «Til en misantrop» og Nelly Sachs dikt «De ufødtes kor». På siden som vender mot Oslo står det fem gullfargede og belyste seil med en høyde på mellom 26 og 32 meter, laget for å symbolisere de fem okkupasjonsårene og de ulike sidene av motstandskampen. Disse er synlige fra store deler av Oslo og områdene rundt.


«Roseslottet» inneholder til sammen 153 malerier, alle malt av Vebjørn Sand. 95 av dem er friluftsmalerier, de største på ca. 4×6 meter. Gjennom inngangspartiet er det et  portrettgalleriet som heter «Historiens Ansikter». Her er det 37 portretter av kjente (og noen ukjente) personer med sine historier fra andre verdenskrig.  Der «Roseslottet» står i dag sto tidligere kunstverkene «Trollslottet» (1997/98) og etter den tid «Keplerstjernen» (2000), som også var verker av Vebjørn Sand


Han er også kjent for byggingen av «Da Vinci» broen i Ås. Den er bygget etter  Leonardo Da Vinci tegninger fra 1502. Opprinnelig tegnet Leonardo Da Vinci denne med et brospenn på 240 meter og den skulle plasseres over Bosporosstredet, mellom Istanbul og nabobyen Galata i Tyrkia. Denne broen ble aldri bygget. Vedbjørn Sand skalerte ned brospennet til 108 meter og fikk den bygget i 2001 - fortsatt med profilen fra Leonardo da Vincis opprinnelige tegninger. I stedet for å bygge broen med en massiv bue av stein ble den bygget i en perfekt bue med limtre dragere.