tirsdag 5. juli 2022

Ålborg, Jylland, Danmark


"Aalborghus Slot" ble bygget av danske konger mellom 1536 og 1759 for å forsvare krongodset ved Aalborg i tiden rundt reformasjonen. Nøyaktig når det ble bygget og hvilken konge som stod bak byggeriet vet men ikke med sikkerhet. Dagens "Aalborghus" ligger ca 500 meter nord for det opprinnelige slottet og ble satt opp av Christian III rundt 1539. Grunnen var at Danmark på denne tiden måtte forsvare seg mot den tyske keiseren Karl V. 


Lensherren forpliktet seg til å stille med 12 ekstra mann i tillegg til en bondehær. Dette var for å hjelpe til å forsvare riket og blant disse12 utvalgte skulle det være en skatteoppkrever, en toller, et medlem av det lokale bystyret, en landsdommer og flere folk til å ivareta diplomatiske oppgaver. Disse slo seg etter hvert ned i det som i dag er den gamle bydelen av Aalborg. I vår tid er dette området godt bevart og mange av disse gamle husene er bebodd av kreative kunstnere.  


Byggingen av Aalborhus gikk tregt og det irriterte nok Kongen. I 1549 ble det brudd i fredsforhandlingene mellom Christian III og tyske keiser Karl V. Danskekongen forventet da et større tysk angrep på landet og det ble sent ut meldinger om å forsere byggingen av danske forsvarsverk. Byggherren i Aalborg fikk et brev fra kongen der det bl.a. stod. følgende tekst "...der skulle arbejdes både sommer og vinter og at ingen flid eller umage måtte spares...". Festningen kom aldri i militært fordi danskekongen senere sluttet fred med den tyske keiseren.

I 1629 var det på nytt krig mellom Danmark og Tyskland. Tyske soldater inntok da slottet i Aalborg og i løpet av de 2 årene det var besatt ble det ramponert og neste helt ødelagt. I dag er det restaurert og vernet, og i bruk som kontor for det danske rettsapparatet.


Men Ålborg er mye mer enn gammel historie. Den nye strandpromenaden langs det gamle industri- og havneområdet ved Limfjorden er totalt renovert. Her ligger det nye universitetet i Ålborg og her er det bygget ut eksklusive og meget billige studenthybler. Hele dette området får Aker brygge og  «Barcode» områdene i Oslo til å se ut som en rotete bakgård. Her ligger det mange momentane bygg, men ingen som stenger for utsikten til parkene eller til vannet og her er hele området regulert og tilrettelagt for hele byens befolkning og ikke for å presse inn flest mulig av dyre leiligheter eller kontorbygg.

Del av Ålborg universitet, Musikkbygget

Studenthybler på universitetsområdet


Eksempel på kunst installasjoner mellom byggene

Mellom bebyggelsen er det anlagt store åpne plener med en variert flora, Her lever det og noen spenstige små harer som går (og får gå!) fritt mellom folkene i parken. Parkanleggene langs strandpromenaden er godt tilrettelagt for bruk med ball binger, benker og bord, lekeapparater, treningsapparater, badeanlegg, restauranter og ute scener.

Og er man lei av gammel historie eller moderne arkitektur kan man alltid stikke innom byens desidert mest gjennomførte fest område - Jomfru Ane Gade - som ligger like i nærheten....