mandag 2. september 2019

Funningur, Eysturoy, Faroe Island
Funningur er en lite bygd i en liten kommune. Den første som i år 825 gikk i land her var så vidt man vet en kar som gikk under navnet Grìmur Kamban. Han skal visst også være den første innbyggeren som slo seg ned på Færøyene. Dette var mens Harald Hårfagre var konge i Norge og mange av de som reiste vestover i havet var flyktninger fra en konge de mente var i overkant herskesyk.

Navnet Kamban kan ha keltisk opphav, men språkmessig er det og knyttet tett opp i det norrønne språket. Mange historikere mener derfor at de første som slo seg ned på Færøyene ikke kom direkte fra Norge, men fra de nordiske koloniene i de keltiske områdene rundt Shetland, Isle of Man, Hebridene og Irland.
Nede ved den gamle havnen ligger det en liten kirke i klassisk Færøysk byggestil. Den er bygget av kraftig tømmer med små tette vinduer. Hvor byggningsmaterialene kom fra er det ingen som vet for skog er mangelvare på Færøyene. Vinduene er laget med bevegelige lemmer som kan lukkes for å stenge ute kulde, lys og kanskje også ubudte gjester. På toppen av dette er hele bygget kjærebredt i tykke lag for å kunne motstå vær og vind. På Færøyene finnes det 10 slike små svarte kirkebygg, akkurat denne ble innviet i 1847 og regnes som en av de nyeste kirkebyggene av denne typen. Innvendig var det plass til 10 menn på den ene siden og 9 kvinner på en andre siden av midtgangen. Man har oftet en plass for kvinner for å få på plass en prekestol (sies det)Stedet der kirken står heter "Niðri í Hólma" som betyr "nede på holmen". Kirken har nok lagt på en lite holme i elven, men denne er ikke lenger synlig ved den lille elven som nå renner gjennom bygden - og  faktisk rett under kirken og den gamle kirkegåden. Den skiller også kirken fra den nye kirkegården som ble anlagt i 1941. Fra den nye kirkegården, som ligger i fjellsiden over bygden, har man en fin utsikt til hele området rundt den gamle kirken.