fredag 26. desember 2008

Morcote (Lago Lugano)

Morcote ligger langs Luganosjøen, sør for Lugano. Fasadene ut mot sjøen minner om gode tiden, mens smugene bak er bevart fra byen ble bygget. På fjellet over byen ligger det en liten kirke og en litt spesiell gravlund. De fleste gravene her er plassert med utsikt over sjøen og landskapet rundt denne. Flere av disse er også dekorert med håndlagte og moderne statuer som alternativ til tradisjonelle kors og bibeltekster. Den eneste veien opp er via en smal svingete trapp med 408 trappetrinn. Trappen går i sløyfer mellom de gamle husene så man kan jo forestille seg hvordan en begravelse forløper. I hver eneste sving er det murt opp en liten benk for de som trenger en pause på vei opp. Utsikten fra toppen er formidabel og herfra har man god utsikt til Italia som ligger på den andre siden av sjøen.