mandag 15. juli 2002

Göta kanal / Västergötland og Östergötland, Sweden

Göta kanal er et samlebegrep på 3 kanalstrekninger i Sverige. Disse henger sammen med de 2 største innsjøene Vättern og Vänern. Byggherren for kanalen var Baltzar Bogislaus von Platen. Han var svensk greve, offiser og politiker - og han var også Sveriges kommissær i Norge. Henrik Wergeland var ikke spesielt begeistret for Baltzar von Platten og kalte han «En fiende av det norske folk» hver gang han fikk muligheten.

Fra øst strekker kanalen seg fra Mem ved Østersjøen og går til Motala helt vest i Vättern. Motala er kjent som industriby med bl.a. verkstedindustri, våpenindustri, produksjon av kritiske husholdningsartikler og forbrukerelektronikk. Fra Vättern går kanalen fra Karlsborg via innsjøen Viken til Sjötorp øst i Vänern. Videre seiler man over Vänern til Trollhättan. Trollhättan er en stor industriby som først og fremst er kjent for Saab og Volvo sine store bilfabrikker. 


Den siste slusen på Vänern ligger i Vänersborg. Den er ca. 6 meter høy og ligger i kanalen som heter «Karls grav» ved den lille innsjøen Vassbotten. Deretter går det en utgravd kanal gjennom Trollhättan 

Men kanalen stopper ikke her…..
Fra Vänern og ned til havet ved Gøteborg heter kanalen Trollhätta kanal. Den ble bygget allerede i 1607. På Strekningen mellom Vänern og Kattegat er det ca. 10 km. som er utgravd, mens resten følger Göta elven. Fra Vänern og ned til havet er det 44 høydemetermeter og 6 sluser. De 5 første slusene er i Trollhättan og har en løftehøyde på omtrent 32 meter. Deretter seiler man på Göta elven videre mot Gøteborg. Den siste slusen er ved Lilla Edet og den har en løftehøyde på 6 m. Lilla Edet ligger ca. 22 km. sør for Trollhättan og 54 km. nord for Göteborg. Navnet «Edet» kommer av et gammelnorsk ord som betyr «trang passasje ved vannet». 


I år 1064 seilte den norske kongen Harald Hardråde forbi her med hele sin krigsflåte på 60 skip. Fossestrykene ved Lilla Edet, Trollhättan og Vargön utgjorde naturlige hindre og her måtte de trekke og bære de 60 båtene over land forbi fossene. Harald Hardråde (1015-1066) var halvbror til Olav den hellige og Norges konge fra 1046 til han falt i slaget ved Stamford Bridge (England) i 1066. Han ble senere gravlagt i Trondheim.

Hela Göta kanal er 380.5 km. lang, men der er det bare 87 km. som er gravd ut, resten er naturlige vannveier i terrenget. Kanalen har 58 sluser og to akvedukter, den ene ble bygget i 1970 og ligger ved Ljungbro og den andre ble bygget i 1993 og ligger ved Kungs Norrby. Det finnes og en tilsvarende akvedukt i Dalsland kanal, men dette regnes ikke som en del av Göta kanal.


Fra starten av var alle slusene manuelle, men i dag er det bare 2 av disse som er bevart for å ta vare på historien. Resten av slusene er enten operert elektrisk eller hydraulisk. Det høyeste punktet ligger i innsjøen Viken og er 91,8 moh. Vänern ligger på 43,8 moh. og løftehøyden herfra og opp til Viken er da 48 høydemeter med slusing.

Langs kanalen står det over 10.000 trær som er planet for at rotsystemene skulle forsterke og sikte sidene på kanalen mot erosjon. Disse trærne regnes som verdens lengste allé. Göta kanal regnes også som verdens nest lengste kulturhistoriske minnesmerke - bare overgått av den Kinesiske muren.


Allerede på 1500-tallet fantes det planer om å bygge sluser og kanaler for å gjøre elven seilbar hele veien mellom Østersjøen og Kattegat. I øst ble da slusene bygget 30 meter lange og 5 meter brede - litt mindre enn datidens russiske krigsfartøy. Dette ble gjort for å hindre dem å dra gjennom kanalen. På denne tiden var området sør for Göta älv dansk, mens områdene nord for elven var norsk. Göta kanalen og Göta älv var dermed den eneste farbare skipsleden svenskenes hadde mellom Østersjøen og Kattegat. Alle andre måtte seile via Danmark - med de problemene dette innebar.

Det varte imidlertid helt til 1800 før det var mulig å seile hele strekningen. Det ble og gjort mange forsøk på å bygge slusene forbi den store fossen ved Trollhättan og i dag kan man fortsatt se restene etter de gamle «Polhems slusene» som ligger parallelt med denne fossen. Navnet er etter Christopher Polhem som stod for byggingen av de første slusene.

Den første og aller eldste slusen ligger i Lilla Edet og er fra 1607. Forbi Trollhättan er det bygget 3 generasjoner med slusesystem. Den første i 1800, den neste i 1844 og den siste, som brukes i dag, er fra 1916. Her er slusene 88 meter lange og 13 meter brede. Hvert år fraktes ca. 3,5 millioner tonn gods i en spesiell båtklassen som kalles «Vänermax». Disse er bygget etter mål på slusene og hver båt fyller opp et helt slusekammer. I tillegg er det og mellom 4.000 og 5.000 fritidsbåter som går gjennom kanalen hver sommer. Turen gjennom hele kanalen fra Gøteborg til Stockholm tar ca. 1 uke med fritidsbåt - og så skal du kanskje også tilbake samme veien.Like før Göta elven når Gøteborg renner den forbi Nya Älvsborgs Fästning. Dette var en gang en norsk grense borg der nordsiden av elven var norsk, sørsiden var dansk og selve elven var svensk. Göta kanal kom aldri på UNESCO Word Heritage list, men den har fått flere andre internasjonale utmerkelser fordi den er godt bevart og fortsatt farbar etter mer enn 200 år.

(Besøkt: 1974  - 2001 - 2002)