lørdag 1. mai 2021

Bryggen i Bergen, Norway
Bryggen i Bergen var byens første bebyggelse, bygget allerede på 1100 tallet. Den gamle trehusbebyggelsen var utsatt for brann og i 1702 la en storbrann hele Bryggen i aske. Da husene ble gjennreist var det etter de originale tegningene. 

Flere kjenner kanskje igjen den imponerende fasaden, men er kanskje ikke like kjent med hva som befinner seg bak denne. Her er det en hemmelig verden av trange passasjer, lagerbygg, gamle vertshus. I dag er mye av dette benyttet til design og brukskunst butikker.

Bryggen i Bergen er en av de best bevarte norske byggningene fra middelalderen. De tyske kjøpmennene, kjent som Hanseatene, opprettet 1360 et handelskontor og dominerte gamle Bergen i over 400 år. I Bergen sentrum ligger Bryggen midt mellom Bergenhus festning og Fisketorget. Bryggen står på verdensarv listen hos UNESCO