onsdag 26. august 2009

Øygruppene Våre & Udvåre

Øygruppen Våre ligger like sør-øst for Lindesnes og like vest for Mandal. Den nordligste øygruppen kalles Våre og den sydligste og ytterste øygruppen kalles Udvåre. På selve Våre har det bodd mennesker i mange generasjoner og her ute var det en gang et lite og livlig samfunn som livnærte seg av fiske - og da spesielt at et godt hummerfiske. Dette resulterete i at befolkningen her ute ble vellstående og lang riker enn de lokale bøndene som dyrket poteter inne på fastlandet - og dette var nok ikke alltid like uproblematisk. I dag ligger fortsatt de fleste husene med sine pitoreske naust i havnen på Vårøystrand.


På Udvåre er det sattt opp en fyrlykst som ligger omtrent i rett linje mellom norges eldste fyr (Lindesnes fyr, 1658) og norges sydligste fyr (Ryvingen fyr, 1867).  Fyrlykten på Udvåre er nok beskjeden i denne sammenheng, men holder man syd av disse 3 fyrene, går man også klar av land. Den gamle strofen som lyder slik "Det første og siste glimt av land, for mange ble Udvåres steinede strand" viser at strøm og vind gjorde det vanskelig å navigere i disse farvannene.