mandag 10. juli 2006

Borgøy


Borgøy ligger i Tysvær kommune, på nordsiden av Boknafjorden og halvveis inn i Herøyfjorden. Borgøy er nok mest kjent som fødestedet til maleren Lars Hertervig. Her levde han under kummerlige forhold helt til kveker-familien tok med seg huset og flyttet til Stavanger i 1837. Mange av Lars Herterviks bilder er malt med inspirasjon fra naturen på Borgøy og i hans bilder ser man ofte også utslag av hans tungsinn. Borgøy er derimot også en frodig perle som absolutt er verd et besøk. Tuftene etter Hertervig familien står fortsatt i Hattavågen på Borgøy.